image

لطف آباد

لطف آباد

موقعیت جغرافیایی:

ترمینال مرزی لطف آباد در استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران و در مرز مشترک ایران و ترکمنستان قرار دارد. این ترمینال در فاصله 280 کیلومتری مشهد (که شرکت ما در آن مستقر است) و دارغاز با فاصله 25 کیلومتری نزدیکترین شهر استان خراسان رضوی به این ترمینال مرزی است.

ویژگی های فنی:

ترمینال مرزی لطف آباد در زمین با 7 هکتار منطقه با دو واحد مسافر و سالن تجاری ساخته شده است. آماده سازی پلان فاز مرزی ترمینال مرزی و فاز طبقه بندی، ساخت سالن تجاری برای انجام امور اداری، در حال اجرا است. لازم به ذکر است که اعتبار بیش از 9 میلیارد ریال برای ساخت این ترمینال مرزی اختصاص داده شده است.