image

آستارا

آستارا

موقعیت جغرافیایی:

این مکان در گیلان واقع شده است و مختصات جغرافیایی آن 38 ° 24'44 "شمالی، 48 ° 52'34" شرقی  است . آستارا در مرز با جمهوری آذربایجان و در دریای خزر قرار دارد. این مرکز نسبتا مهم تجارت مرزی بین ایران و قفقاز است.

ویژگی های فنی:

مرز آذربایجان دارای دو گذرگاه شناخته شده است: بین آستارا (آذربایجان) و آستارا (ایران)، و کالفا (آذربایجان) و جلفا (ایران) است.

آستارا یک مرکز تجارت مرزی نسبتا مهم بین ایران و قفقاز است. به منظور حمایت کامل از حمل و نقل و بر اساس نیاز مشتری، ما دارنده عامل در این مرز هستیم، به طوری که در صورت نیاز، شما می توانید ما را در اینجا به یاد داشته باشید.